Zamówienia Publiczne Tumińscy - Home

Zamówienia publiczne - nasza praca i pasja...

Dziewiętnastoletnie, tj. od 1994 roku, bogate doświadczenie m. in. w zakresie praktycznego stosowania Prawa zamówień publicznych w usługach, dostawach i robotach budowlanych (administracja  rządowa oraz samorządowa, media, oświata i kultura, służba zdrowia, sektorowość, środki unijne), prowadzenie postępowań, nadzorów, konsultacji i szkoleń, również  akademickich, reprezentowanie stron w sprawach spornych, na  bieżąco  aktualizowana i poszerzana wiedza pozwalają  na  zaproponowanie  Państwu naszych usług.

 

O nas

Jan Tumiński, specjalista - konsultant do spraw zamówień publicznych, 

od kilkunastu lat praktyk, autor wielu publikacji, posiadający solidne merytoryczne przygotowanie poparte m. in. certyfikatami:

  • Ekspert ds. zamówień publicznych KIGNET LEX w specjalności

      - doradca
     - wykładowca

  • Konsultant Funduszy Europejskich w zakresie:

      - studiów wykonalności
     - audytu projektów unijnych

 


Anna Tumińska, specjalistka - konsultantka do spraw  zamówień publicznych 

solidnie przygotowana, z wieloletnią praktyką doradcy i wykładowcy, posiadająca m. in. kwalifikacje:

  • Specjalisty i konsultanta do spraw zamówień publicznych

Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców  i Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

 

 

 

Przygotowani w zakresie możliwości finansowych jakie dają fundusze unijne 2007-2013 oraz nowych perspektyw finansowych - fundusze unijne 2014-2020

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie